Zpět

Správní právo

Nabízíme Vám zastupování v řízeních se správními orgány, především v záležitostech dopravních a daňových přestupků a územních a stavebních řízeních. Vypracujeme odvolání proti správním rozhodnutím a zastoupíme Vás při soudním přezkumu správních rozhodnutí. Vyřešíme za Vás záležitosti při jednání s katastrálním či živnostenským úřadem.

 

  • Zastupování ve věci přestupků
  • Dopravní přestupky
  • Zastupování při jednání s katastrálním úřadem
  • Správní žaloby proti rozhodnutí správních orgánů