Zpět

Rodinné právo

Nabízíme Vám právní servis v rozvodových řízeních, sporech o výchovu dětí, ve stanovení výše výživného, zastupování v dědických řízeních a v dalších oblastech těchto osobních a rodinných záležitostí. Můžete se na nás spolehnout jak při zastupování v soudních jednáních, tak v mimosoudních řešeních dohodou.

  • Dědictví (zastupování v dědickém řízení, závěti, spory)
  • Rozvodové řízení
  • Vymáhání výživného
  • Zastupování ve věci výše výživného
  • Úprava styku s dítětem
  • Zůžení či rozšíření SJM
  • Majetkové smlouvy a vypořádání nesezdaných párů.
  • Předmanželská smlouva
  • Osvojení dítěte
  • Zastupování ve věcech popření otcovství