Zpět

Odškodné, pojistné události

Pomůžeme Vám obhájit Vaše práva při způsobené újmě na zdraví či majetku. Budeme Vás nekompromisně zastupovat při uplatňování nároků z pojistných plnění nebo vymáhat náhradu škody od státu, způsobenou nesprávným úředním postupem. Nebojte se reklamovat zkaženou dovolenou, zpožděný let či ztracená zavazadla.

 

  • Uplatnění nároku z pojistného plnění
  • Autonehody a pojistná plnění
  • Reklamace dovolené
  • Náhrada škody po státu
  • Krácení či nevyplacení pojistného plnění
  • Zanedbaná zdravoní péče
  • Zpožděné lety, ztracené kufry