Zpět

Obchodní právo

Komplexní právní pomoc vyplývající ze složitých občanskoprávních vztahů. Zastupování v soudním řízení, sepisování žalob, jednání u soudu i s  protistranou, dojednání dohody o mimosoudním vyrovnání. Sepsání a kontrola smluv, vždy podle individuálních potřeb klienta. Řešení pohledávek a náhrady škody, právní pomoc v oblasti ochrany osobnosti, řešení sousedských sporů a další kauzy vyplývající z občanského zákoníku.

 

 • Investice do start-upů
 • GDPR
 • Obchodní podmínky
 • Prodej obchodního podílu
 • Fůze a akvizice společností
 • Založení společnosti
 • Založení eshopu
 • Změna v zápise v obchodním rejstříku
 • Transformace společnosti
 • Likvidace společnosti
 • Due diligance
 • Správa pohledávek
 • Zpracování a realizace výběrových řízení
 • Změny v orgánech a zakladatelských dokumentech společnosti
 • Smlouva o dílo
 • Kupní smlouva
 • Smlouva o spolupráci
 • Ochranná známka
 • Smlouva o konvertibilní půjčce
 • Shareholders agreement neboli SHA smlouva
 • Complince
 • Nastavení vnitřních procesů v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob
 • Snižování a zvysování základního kapitálu
 • Pořádání vaných hromad
 • Vytěsnění či obrana proti vytěsnění společníků
 • Dohoda o mlčenlivosti (NDA)