Zpět

Občanské právo

Komplexní právní pomoc vyplývající ze složitých občanskoprávních vztahů. Zastupování v soudním řízení, sepisování žalob, jednání u soudu i s  protistranou, dojednání dohody o mimosoudním vyrovnání. Sepsání a kontrola smluv, vždy podle individuálních potřeb klienta. Řešení pohledávek a náhrady škody, právní pomoc v oblasti ochrany osobnosti, řešení sousedských sporů a další kauzy vyplývající z občanského zákoníku.

  • Smlouvy
  • Ochrana osobnosti
  • Občanské spory
  • Vymáhání pohledávek
  • Náhrada škody
  • Směnečné právo