Zpět

Nemovitosti

Naše kancelář se specializuje na právní agendu nemovitostí. Vyřešíme nákup, prodej či darování nemovitostí nebo jejich pronájem. Připravíme pro Vás příslušné smlouvy, případně zkontrolujeme smlouvy stávající, abyste se vyhnuli všem potenciálním rizikům, které tato oblast přináší. Pomůžeme Vám při ukončení nájemních smluv, ať již ze strany nájemce či pronajímatele a také při vymáhání dlužného nájemného. Nabízíme Vám nekompromisní zastupování při sporech s realitními kancelářemi, pomoc při uplatňování nároků z vad zakoupené nemovitosti a další právní poradenství v oblasti nemovitostí. Svěřte své záležitosti v této oblasti do rukou odborníků.

 • Transformace bytových družstev a SVJ
 • Kupní smlouva na nemovitost
 • Nájemní smlouva
 • Spory s realitní kanceláří
 • Stanovy Společenství vlastníků jednotek či družstva
 • Smlouva o zřízení věcného břemene
 • Sousedské spory
 • Nároky z vad zakoupené nemovitosti
 • Darovací smlouva na nemovitost
 • Směnná smlouva na nemovitost
 • Domovní řád
 • Smlouva o výstavbě
 • Vypořádání spoluvlastnictví
 • Zástavní smlouva
 • Umožnění předčasného splacení překlenovacího úvěru