Zpět

Služby

Vedoucí partneři naší kanceláře:

Mgr. Lucie Macková

Lucie je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Právo praktikuje od roku 2007, kdy navázala spolupráci s Českou asociací pro arbitráž při řešení arbitrážních sporů. Od roku 2013 působila jako samostatná advokátka. Specializuje se zejména na smluvní agendu občanského a obchodního práva, na rodinné právo (vypořádání společného jmění manželů úprava péče a výchovy nezletilých dětí, rozvody manželství), převody nemovitostí a bytové spoluvlastnictví (zejména pak na problematiku společenství vlastníků a transformace bytových družstev) a rovněž na stavební právo. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Právníci:

Mgr. Patrik Čapek

Patrik je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studijních let se všestranně věnoval veškerým oblastem práva a absolvoval řadu stáží jak ve veřejnoprávní oblasti (stáž na Odvolacím finančním ředitelství, stáž na Krajském soudě v Hradci Králové- trestněprávní agenda) tak i v soukromoprávní oblasti (pozice právního praktikanta a pozice podnikového právníka). V advokátní kanceláři se zabývá spornou agendou, kromě toho se věnuje občanskému a obchodnímu právu. Momentálně kromě advokacie vykonává vedoucí pozici v brněnském právním týmu společnosti UlovDomov.cz s.r.o. Patrikovým právním mottem je pacta sunt servanda, kterou nekompromisně uplatňuje při jednání s dlužníky. Volný čas tráví s přítelkyní, je vášnivý fanoušek anglického fotbalu, dobrého jídla a bílého vína z Moravy.

Mgr. Michal Pitek

Michal úspěšně absolvoval studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se především na právo občanské, obchodní a spornou agendu. V občanském právu se zaměřuje především na závazkové právo, a to v souvislosti s prodejem či pronájmem nemovitostí, a dále právo insolvenční a exekuční. Dále se věnuje i finančnímu právu a právu spojeného s problematikou pojišťovnictví. Mimo výkon koncipientské praxe je team leaderem právního oddělení mezinárodní společnosti zabývající se investiční činností na trhu s nemovitostmi. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce a taktéž má pasivní znalost jazyka německého. Ve volném čase rád vaří, cestuje a věnuje se sportu.

Právní asistenti:

Dominika Pojezdalová

Dominika je v současnosti studentkou druhého ročníku na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, a i když je teprve na začátku svého studia, ráda nám asistuje při chodu advokátní kanceláře. Z právní oblasti se zajímá především o občanské právo, zejména o oblast smluvních závazkových vztahů a práva spojeného s nemovitostmi. Kromě kanceláře ji můžete potkat při obchůzce úřadů a dalších institucí. Ve svém volném čase se věnuje návštěvě divadla a dalším aktivitám v oblasti kultury.

Michal Kubica

Michal v současnosti studuje třetí ročník Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V rámci své dosavadní právní praxe se věnoval především občanskému právu v oblasti smluvních závazkových vztahů, nicméně pracoval též na případech zahrnujících v sobě problematiku práva obchodního a pracovního. V rámci naší kanceláře svou specializaci rozšiřuje také o další právní oblasti. Ve volném čase se věnuje cestování, kolektivnímu i individuálnímu sportu a dalším formám spíše aktivního odpočinku.