O nás

Vedoucí právní kanceláře

Mgr. Lucie Panáčková (Macková)

Lucie je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Právo praktikuje od roku 2007, kdy navázala spolupráci s Českou asociací pro arbitráž při řešení arbitrážních sporů. Od roku 2013 působila jako samostatná advokátka. Specializuje se zejména na smluvní agendu občanského a obchodního práva, na rodinné právo (vypořádání společného jmění manželů úprava péče a výchovy nezletilých dětí, rozvody manželství), převody nemovitostí a bytové spoluvlastnictví (zejména pak na problematiku společenství vlastníků a transformace bytových družstev) a rovněž na stavební právo. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Legalio | Mgr. Lucie Panáčková (Macková) fotografie

Mgr. Jozef Trško

Jozef je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se především na spornou agendu občanského a obchodního práva. V občanskému právu se soustřeďuje zejména spotřebitelské právo, na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení a v obchodním právu na závazkové právo (kontraktační proces, příprava obchodních podmínek), jakož i na vznik, přeměnu, zánik a likvidaci obchodních společností. Právní služby poskytuje v českém, slovenském a anglickém jazyce. Pokud má nějaký volný čas, rád jej tráví aktivně, lezením na stěně nebo na squashovém kurtu.

Legalio | Mgr. Jozef Trško fotografie

Mgr. Štěpán Smoleja

Štěpán je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se především na právo spojené s nemovitostmi, kdy má za sebou již stovky transakcí s nemovitými věcmi, na občanské právo a je vyhledávaným specialistou nájemního práva a sporů s ním spojeným. Kromě advokacie vede právní oddělení mezinárodní společnosti zabývající se investiční činností na trhu s nemovitostmi. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce. Svůj volný čas tráví s rodinou, mezi jeho koníčky patří filmy a literatura faktu.

Legalio | Mgr. Štěpán Smoleja fotografie

Právníci a specialisté

Mgr. Patrik Čapek

Patrik je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studijních let se všestranně věnoval veškerým oblastem práva a absolvoval řadu stáží jak ve veřejnoprávní oblasti (stáž na Odvolacím finančním ředitelství, stáž na Krajském soudě v Hradci Králové- trestněprávní agenda) tak i v soukromoprávní oblasti (pozice právního praktikanta a pozice podnikového právníka). V advokátní kanceláři se zabývá spornou agendou, kromě toho se věnuje občanskému a obchodnímu právu. Patrikovým právním mottem je pacta sunt servanda, kterou nekompromisně uplatňuje při jednání s dlužníky. Volný čas tráví s přítelkyní, je vášnivý fanoušek anglického fotbalu, dobrého jídla a bílého vína z Moravy.

Legalio | Mgr. Patrik Čapek fotografie

Mgr. Michal Pitek

Michal úspěšně absolvoval studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se především na právo občanské, obchodní a spornou agendu. V občanském právu se zaměřuje především na závazkové právo, a to v souvislosti s prodejem či pronájmem nemovitostí, a dále právo insolvenční a exekuční. Dále se věnuje i finančnímu právu a právu spojeného s problematikou pojišťovnictví. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce a taktéž má pasivní znalost jazyka německého. Ve volném čase rád vaří, cestuje a věnuje se sportu.

Legalio | Mgr. Michal Pitek fotografie

Mgr. Yvona Geržová

Yvona je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v rodném Brně. Za své studium získala zkušenosti například na Ústavním soudu a v neziskové společnosti Liga lidských práv, tudíž jí nejsou cizí otázky týkající se základních lidských práv a svobod a jejich ochrana. Má také znalosti z oblasti zdravotnického a cizineckého práva. V současnosti se ve své koncipientské praxi zabývá především závazkovým právem občanským. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce. Volný čas využívá k četbě, vaření a procházkám se psem. 

Legalio | Mgr. Yvona Geržová fotografie

Ing. Jana Lipenská

Jana je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně, kde si zvolila specializaci Účetnictví a daně.

Přes rok působila na finančním úřadě, kde získala zkušenosti, které jí jsou nyní v komunikaci s úřady ku prospěchu. Od roku 2015 byla zaměstnaná v účetní a daňové kanceláři. V roce 2018 úspěšně složila zkoušky daňového poradce. Specializuje se především na daně z příjmů, DPH a majetkové daně. Volný čas tráví především volejbalem nebo jiným sportem, ale ráda si přečte i dobrou knihu.Jana je vedena Komorou daňových poradců ČR pod ev. č. 5417.

Legalio | Ing. Jana Lipenská fotografie

Mgr. Kateřina Rumíšková

Kateřina vystudovala právnickou fakultu MU, přičemž své právnické schopnosti pilovala již od prvního ročníku fakulty. V průběhu celého studia se Katka ve své právní praxi intenzivně věnovala spotřebitelskému právu a náhradě újmy. Po státnicích nastoupila jako koncipientka do advokátní kanceláře, kde nabrala cenné zkušenosti z oblasti občanského i obchodního práva. Katka se věnuje právu občanskému, obchodnímu, trestnímu, pracovnímu, nejraději má ale právo rodinné. Právní služby poskytuje především v českém jazyce. Ve svém volném čase ráda cestuje po světě a nyní, v době pandemie, se o to více vrhla do víru práce

Legalio | Mgr. Kateřina Rumíšková fotografie