Nejčastěji kladené otázky

Jaké služby jsou zahrnuty ve službě Kvalitní firemní právník?

Zpravidla veškeré právní služby, které jsou součástí agendy firemního právníka, např.

 • standardní podání, např.
  • vymáhání běžných pohledávek (zpravidla z neuhrazených faktur) od upomínky přes podání žaloby/návrhu na vydání (elektronického) platebního rozkazu po zastupování v exekučním řízení a přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení,
  • běžné změny v obchodním rejstříku (např. výměna jednatele),
  • zastoupení v řízení u správních orgánů v běžných věcech (např. živnostenský úřad),
 • příprava dokumentů v rámci běžného firemního chodu, např. standardní
  • kupní smlouvy,
  • darovací smlouvy,
  • nájemní a podnájemní smlouvy,
  • smlouvy o zápůjčce,
  • pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce,
  • smlouvy o dílo,
  • jednoduché právní porady.