Zpět

Ceník

Vždy se snažíme najít pro klienta co nejvýhodnější způsob financování, v závislosti na jeho možnostech a povaze požadovaných právních služeb. Před převzetím věci je klient vždy dopředu informován o předpokládaném rozsahu práce a celkových nákladech. Odměnu za právní služby poskytované naší advokátní kanceláří lze stanovit několika způsoby, dle preferencí klienta a vzájemné dohody:

Hodinová sazba

Cena za naše služby činí 1.700 – 2.500,- Kč + DPH za každou poskytnutou hodinu, a to podle právní náročnosti. V případě delší spolupráce s klientem se můžeme domluvit na individuální ceně.

Fixní odměna

Tímto způsobem se lze domluvit na úhradě právní služby, kde lze dopředu stanovit její rozsah. (např. sepsání smlouvy, prodej nemovitosti, návrh na rozvod, uspořádání valné hromady atd.). Takto dopředu stanovená cena je za vyřízení celé věci.

Podílová odměna

Dohodou stran bude stanovena odměna jako podíl na výsledku věci, tj. určitá procenta z nároku ve věci přiznaného. Za poskytnuté právní služby nebudete hradit nic, či podstatně sníženou odměnu určenou předchozími způsoby a odměna se bude odvíjet od úspěchu ve věci, tzv. „success fee“ (např. z pojistné události, z náhrady škody po státu, vymáhání pohledávek atd.).

Úkonová sazba

Právní služby mohou být hrazeny také dle sazby za úkon dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Balíčky pro stálé klienty

Stálým klientů nabízíme paušální balíčky za zvýhodněné ceny. Podmínkou je čerpání balíčku minimálně po dobu 6 měsíců.

Pro naše stálé klienty poskytujeme navíc telefonickou podporu každý den v čase 8:00 – 19:00. Nevyčerpané hodiny se převádí do dalšího měsíce. Jsme plátci DPH.

Příkladné ceny:

7.000 - 15.000 Kč podle rozsahu a složitosti transakce

kupní smlouvy na koupi nemovité věci včetně úschovy

3.000 - 6.000 Kč

nájemní smlouva na pronájem bytu či domu

5.000 - 20.000 Kč podle rozsahu a složitosti

nájemní smlouva na pronájem podnikatelského prostoru

30.000 - 100.000 Kč podle velikosti organizace

GDPR implementace

5.000 - 10.000 Kč podle rozsahu

obchodní podmínky

70.000 - 300.000 Kč podle rozsahu

fůze či transformace společnosti

10.000 Kč

založení jednoduché společnosti s ručením omezeným

15.000 - 45.000 Kč podle rozsahu

smlouva o výstavbě bytových jednotek

5.000 Kč

základní registrace ochranné známky

5.000 Kč vč. úpravy poměrů k nezletilým dětem - 10.000,-Kč

podklady pro podání návrhu na nesporný rozvod