Hledáte právníka, kterému můžete důvěřovat?

NAŠE SLUŽBY

Vaše požadavky řešíme rychle, precizně a efektivně.

Občanské právo

Komplexní právní pomoc vyplývající ze složitých občanskoprávních vztahů. Zastupování v soudním řízení...

Obchodní právo

Specializujeme se na fúze, akvizice a transformace společností a s tím spojené due diligence...

Rodinné právo

Nabízíme Vám právní servis při rozvodu, sporech o výchovu dětí, ve stanovení výše výživného ...

Pracovní právo

Příprava veškerých dokumentů, které se váží ke vzniku, změně či ukončení pracovněprávních vztahů...

Odškodné, pojistné události

Pomůžeme Vám obhájit Vaše práva při způsobené újmě na zdraví či majetku. Budeme Vás nekompromisně ...

Nemovitosti

Naše kancelář se specializuje na právní agendu nemovitostí. Vyřešíme nákup, prodej či darování ...

Vymáhání pohledávek

Jsme specialisté na mimosoudní vymáhání pohledávek (dluhů) s minimálními náklady pro věřitele.

Správní právo

Nabízíme Vám zastupování v řízeních se správními orgány, především v záležitostech dopravních přestupků ...

Trestní právo

Nabízíme Vám právní poradenství a zastupování ve všech stádiích trestního řízení...